Tem cổ thế giới tổng hợp 1

Tem cổ thế giới tổng hợp

Tem cổ thế giới tổng hợp


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518


Tem là một tác phẩm thu nhỏ, có tính chất mỹ thuật đặc biệt, ban đầu người ta xem tem cổ chỉ là một vật để phục vụ bưu chính, nhưng lâu dần con tem bị dán và dần mất đi, và nguyên tắc tem cổ là không tái bản, vì vậy lâu dần nêu không sưu tập và cất giữ, con tem sẽ bị mất đi. Từ những nguyên nhân trên, bộ môn sưu tập tem đã ra đời và trở thành một bộ môn nghệ thuật cho đến ngày nay.

Trong thời đại ngày nay, không chỉ trên thế giới mà ở cả Việt Nam, sưu tập tem cổ đã trở thành lọai hình giải trí chiếm số lượng đông đảo, khi mới ra đời vào năm 1840, chỉ làm nhiệm vụ thanh toán cước phí bưu chính, làm nhiệm vụ vận chuyển và giúp tăng doanh thu bưu chính.

Ban đầu, là tem phổ thông, tức là phát hành với số lượng lớn, hình ảnh và màu sắc trên tem không đẹp. Do nhu cầu về bưu chính, nhiều lọai khác nhau đã ra đời khiến cho con tem trở nên phong phú và đa dạng hơn. Và để phục vụ cho việc sưu tập, con tem ngày nay đã in ấn càng lúc càng đẹp hơn, phong phú với nhiều chủ đề nhằm quảng bá đất nước, con người.

Xem thêm:


TG1: 200.000đ – Tem Fiume phát hành năm 1920
tem-co-the-gioi-1

TG2: 400.000đ – Bộ tem Fiume phát hành năm 1924
tem-co-the-gioi-2

TG3: 300.000đ – Tem Jamaica phát hành năm 1911
tem-co-the-gioi-3

TG4: 150.000đ – Tem do Madagascar phát hành năm 1896
tem-co-the-gioi-4

TG5: 300.000đ – Tem Mexico phát hành năm 1864
tem-co-the-gioi-5

TG6: 250.000đ – Tem New South Wales 1862
tem-co-the-gioi-6

TG7: 120.000đ – Tem Malaisia
tem-co-the-gioi-7

TG8: 1.200.000đ – Tem Cuba giai đoạn đầu, hiếm gặp
tem-co-the-gioi-8

TG9: 400.000đ
tem-co-the-gioi-9

TG10: 500.000đ
tem-co-the-gioi-10

TG11: 500.000đ
tem-co-the-gioi-11

TG12: 300.000đ – Bộ 7 tem Nyassa gần 150 năm tuổi
tem-phap-xua-co-8

TG13: 250.000đ – Bộ 7 tem cổ gần 150 năm tuổi
tem-co-the-gioi-13

TG14: 350.000đ – Bộ 10 tem Pháp
tem-co-the-gioi-14

TG15: 800.000đ
tem-co-the-gioi-15

TG16: 500.000đ – Tem Cuba dòng đầu
tem-co-the-gioi-16

TG17: 400.000đ
tem-co-the-gioi-17

TG18: 150.000đ – Bộ tem thuyền cổ Nhật Bản
tem-co-the-gioi-18

TG19: 600.000đ – Bộ tem Hondunras phát hành năm 1894
tem-co-the-gioi-20

TG20: 600.000đ – Bộ tem Hondunras phát hành năm 1896
tem-co-the-gioi-21

TG21: 200.000đ
tem-co-the-gioi-22

TG22: 400.000đ – Tem Úc in hình Kangaroo
tem-co-the-gioi-23

TG23: 200.000đ
tem-co-the-gioi-24

TG24: 700.000đ – Bộ 7 tem Tây Ban Nha vào thế kỷ 19
tem-co-the-gioi-25

TG25: 300.000đ
tem-co-the-gioi-26

TG26: 400.000đ – Tem Tây Ban Nha phát hành năm 1860
tem-co-the-gioi-27

TG27: 200.000đ – Mã scott A1
tem-co-the-gioi-28

TG28: 400.000đ – Tem Ấn Độ cổ xưa
tem-co-the-gioi-29

TG29: 300.000đ
tem-co-the-gioi-30

TG30: 300.000đ
tem-co-the-gioi-31

TG31: 500.000đ/ Bộ 5 tem Ấn Độ in đè
tem-co-the-gioi-32

TG32: 250.000đ – Tem nữ hoàng Canada phát hành năm 1898
tem-co-the-gioi-33

TG33: 400.000đ – Tem Tây Ban Nha đầu thế kỷ 19
tem-co-the-gioi-34

TG34: 400.000đ
tem-co-the-gioi-35

TG35: 300.000đ
tem-co-the-gioi-36

TG36: 400.000đ
tem-co-the-gioi-37

TG37: 500.000đ – Tem cặp Spair
tem-co-the-gioi-38

TG38: 600.000đ – 6 tem Ai Cập cổ gần 150 năm
tem-co-the-gioi-39

TG39: 600.000đ – Bộ tem Thổ Nhĩ Kỳ in đè trên 100 năm tuổi
tem-co-the-gioi-40

TG40: 400.000đ – Bộ 2 tem cổ xưa phát hành năm 1870
tem-co-the-gioi-41

TG41: 400.000đ – Phát hành năm 1869
tem-co-the-gioi-42

TG42: 300.000đ
tem-co-the-gioi-43

TG43: 400.000đ
tem-co-the-gioi-44

TG44: 400.000đ
tem-co-the-gioi-45

TG45: 300.000đ
tem-co-the-gioi-46

TG46: 300.000đ
tem-co-the-gioi-47

TG47: 300.000đ
tem-co-the-gioi-48

TG48: 300.000đ
tem-co-the-gioi-49

TG49: 300.000đ
tem-co-the-gioi-50

TG50: 300.000đ
tem-co-the-gioi-51

TG51: 400.000đ

TG52: 800.000đ – Bộ 2 tem Labuan
tem-co-the-gioi-53

TG53: 400.000đ
tem-co-the-gioi-54

TG54: 400.000đ
tem-co-the-gioi-55

TG55: 600.000đ – Bộ 4 tem Malta trên 100 năm tuổi
tem-co-the-gioi-56

TG56: 400.000đ
tem-co-the-gioi-57

TG57: 300.000đ
tem-co-the-gioi-58

TG58: 300.000đ – Tem nữ hoàng Victoria
tem-co-the-gioi-59

TG59: 300.000đ
tem-co-the-gioi-59

TG60: 400.000đ – Cặp tem Bulgari vào đầu thế kỷ 19
tem-co-the-gioi-60

TG61: 300.000đ – Tem đế chế Optoman
tem-co-the-gioi-61

TG62: 200.000đ
tem-co-the-gioi-62

TG63: 400.000đ – Tem sự vụ Ấn Độ
tem-co-the-gioi-63

TG64: 500.000đ
tem-co-the-gioi-64

TG65: 180.000đ
tem-co-the-gioi-65

TG66: 180.000đ
tem-co-the-gioi-66

TG67: 180.000đ/ 2 tem Tunisie phát hành năm 1925
tem-co-the-gioi-67

TG68: 700.000đ
tem-co-the-gioi-68

TG69: 800.000đ
tem-co-the-gioi-69

TG70: 800.000đ – Tem Iran 1903
tem-co-the-gioi-70

TG71: 150.000đ
tem-co-the-gioi-71

TG72: 150.000đ
tem-co-the-gioi-72

TG73:
tem-co-the-gioi-73

TG74: 80.000đ
tem-co-the-gioi-74

TG75: 180.000đ – Phát hành năm 1913
tem-co-the-gioi-75

TG76: 150.000đ
tem-co-the-gioi-76

TG77: 600.000đ – 5 tem Hà Lan cổ
tem-co-the-gioi-77

TG78: 120.000đ – Tem được sử dụng trong quốc tang, hiếm
tem-co-the-gioi-78

TG79: 120.000đ – Tem sử dụng trong quốc tang, hiếm
tem-co-the-gioi-79

TG80: 150.000đ
tem-co-the-gioi-80

TG81: 150.000đ
tem-co-the-gioi-81

TG82: 150.000đ
tem-co-the-gioi-82

TG83: 150.000đ
tem-co-the-gioi-83

TG84: 300.000đ – Cặp tem đầu thế kỷ 19 in đè
tem-co-the-gioi-84

TG85: 180.000đ – In đè năm 1919, hơn 100 năm
tem-co-the-gioi-85

TG86: 120.000đ
tem-co-the-gioi-86

TG87: 200.000đ – Tem cổ trên 100 năm tuổi, in đè năm 1920
tem-co-the-gioi-87

TG88: 150.000đ – Tem UPU phát hành năm 1903
tem-co-the-gioi-88

TG89: 150.000đ/ 1 tem trên 100 năm tuổi
tem-co-the-gioi-89

TG90: 80.000đ
tem-co-the-gioi-90

TG91: 300.000đ – Cặp tem khác khổ, khác bước răng
tem-co-the-gioi-91

TG92: 180.000đ – 3 tem cổ trên 100 năm
tem-co-the-gioi-92

TG93: 150.000đ
tem-co-the-gioi-93

TG94: 150.000đ
tem-co-the-gioi-94

TG95: 150.000đ
tem-co-the-gioi-95

TG96: 400.000đ
tem-co-the-gioi-96

TG97: 120.000đ
tem-co-the-gioi-97

TG98: 500.000đ
tem-co-the-gioi-98

TG99: 80.000đ
tem-co-the-gioi-99

TG100: 1.200.000đ – Tem Thổ Nhĩ Kỳ giai đoạn đầu 150 năm tuổi
tem-co-the-gioi-100

Xem thêm:

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *