Tem Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Phần 1

Tem Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa – Phần 1

Tem Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không đơn thuần là cước phí bưu chính, mà còn là một loại hình văn hóa phẩm, chuyển tải nhiều thông điệp văn hóa, chính trị, xã hội… của quốc gia, dân tộc. Vì thế, sau Cách mạng tháng Tám, chính phủ lâm thời đã cho phát hành và bán những bộ tem cổ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập và tự chủ. Hãy cùng nhìn lại một số dấu mốc trong lịch sử phát hành tem Việt Nam qua bài viết dưới.

Thời đó Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp. Tem do chính quyền thuộc địa phát hành đều in chữ “Indochine” rất rõ và được sử dụng đồng thời ở cả 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Năm 1945, ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, chính phủ đã cho phát hành  để thay thế “Indochine”.

Tuy nhiên, do thực dân Pháp muốn quay lại tái chiếm thuộc địa, mọi nỗ lực đều tập trung vào bảo vệ nền độc lập. Việc phát hành những con tem bưu chính đầu tiên vì thế bị trì hoãn.

Cơ quan bưu chính chấp nhận in đè các chữ: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc và Bưu chính lên các mẫu “Indochine” cổ xưa, các xê-ri tem “Pétain”, “Sports-jeunesse”, “Cité universitaire”… do chính quyền thuộc địa phát hành. Nhờ vậy mà có một lượng lớn tem cổ xưa sẵn sàng sử dụng để phục vụ nhu cầu bưu chính thời đó.

Sự xuất hiện của những con tem “in đè” đã khơi dậy sự quan tâm của các nhà sưu tầm tem và giao dịch trên thị trường bán tem cổ xưa tăng mạnh. bán tem việt nam dân chủ cộng hòa


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518


DC1: 120.000đ – Thủ công mỹ nghệ
tem-viet-nam-dan-chu-1

DC2: Ib Zalo 0369906518 – Cá quả, hiếm
tem-viet-nam-dan-chu-2

DC3: 400.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-3

DC4: 300.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-4

DC5: 150.000đ – 35 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh
tem-viet-nam-dan-chu-5

DC6: 100.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-6

DC7: 210.000đ – Tượng chùa Tây Phương
tem-viet-nam-dan-chu-7

DC8: 100.000đ – Khai hoang trồng trọt, Bổ túc văn hóa miền núi
tem-viet-nam-dan-chu-8

DC9: 1.200.000đ – Khối 4 tem Thiếu Cước
tem-viet-nam-dan-chu-9

DC10: 120.000đ – Miền Bắc bắn rơi máy bay Mỹ
tem-viet-nam-dan-chu-10

DC11: 100.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-11

DC11: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-12

DC12: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-13

DC13: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-14

DC14: 170.000đ – 1 bộ 2 tem
tem-viet-nam-dan-chu-15

DC15: 180.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-16

DC16: 160.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-17

DC17: 200.000đ – 1 bộ tem kỷ niệm ngày 8/5 Hội hồng thập tự
tem-viet-nam-dan-chu-18

DC18: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-19

DC18: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-20

DC19: 60.000đ – 1 tem năng suất lúa 1966
tem-viet-nam-dan-chu-21

DC20: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-22

DC21: 500.000đ – Block tranh tố nữ hiếm
tem-viet-nam-dan-chu-23

DC22: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-24

DC23: 90.000đ – 10 năm hiệp nghị Geneve 20/07/1954
tem-viet-nam-dan-chu-25

DC24: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-26

DC25: 160.000đ – Khối 4 tem tre
tem-viet-nam-dan-chu-27

DC26: 100.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-28

DC27: 120.000đ – Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi
tem-viet-nam-dan-chu-29

DC28: 100.000đ – 95 năm ngày sinh Lê Nin
tem-viet-nam-dan-chu-30

DC29: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-31

DC30: 1.200.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-32

DC31: 120.000đ – Miền Bắc bắn rơi chiếc mày bay mỹ thứ 1000
tem-viet-nam-dan-chu-33

D32: 120.000đ/ 1 tem mỏ than Cẩm Phả
tem-viet-nam-dan-chu-34

D33: 120.000đ/ 1 bộ 6 tem trái cây
tem-viet-nam-dan-chu-35

D34: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-36

D35: 120.000đ – Bộ 5 tem
tem-viet-nam-dan-chu-37

D36: 80.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-38

D37: 140.000đ – Triển lãm tiểu thủ công nghiệp
tem-viet-nam-dan-chu-39

D38: 160.000đ – Võ dân tộc
tem-viet-nam-dan-chu-40

D39: 1.000.000đ – Bộ tem Bác Hồ được in với số lượng rất ít
tem-viet-nam-dan-chu-41

D40: 400.000đ – Rèn luyện thân thể
tem-viet-nam-dan-chu-42

D41: 130.000đ – Tranh trò chơi dân gian Việt Nam
tem-viet-nam-dan-chu-43

D42: 250.000đ – Bộ tem in sai hình Ngô Gia Tự thành việt gian Hạc Đính
tem-viet-nam-dan-chu-44

D43: 140.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-45

D44: 120.000đ / 1 tem
tem-viet-nam-dan-chu-46

D45: 100.000đ – Hiệp định chấm dứt chiến trang lập lại hòa bình ở Việt Nam 27/01/1973
tem-viet-nam-dan-chu-47

D46: 180.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-48

D47: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-49

D48: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-50

D49: 600.000đ – Sản xuất tiết kiệm
tem-viet-nam-dan-chu-51

D50: 300.000đ – Tem sự vụ
tem-viet-nam-dan-chu-52

D51: 1.000.000đ – Chuyến xe lửa đầu tiên
tem-viet-nam-dan-chu-53

D52: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-54

D53: 80.000đ / 1 tem
tem-viet-nam-dan-chu-55

D54: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-56

D55: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-57

D56: 300.000đ – Tem binh sĩ
tem-viet-nam-dan-chu-58

D57: 400.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-59

D58: 600.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-60

D59: 350.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-61

D60: 300.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-62

D61: 120.000đ – Hữu nghị quan
tem-viet-nam-dan-chu-63

D62: 1.200.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-64

D63: 150.000đ / 1 bộ tem Thể dục thể thao
tem-viet-nam-dan-chu-65

D64: 250.000đ – Nghĩa vụ quân sự
tem-viet-nam-dan-chu-66

D65: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-67

D66: 250.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-68

D67: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-69

D68: 180.000đ – Tem không răng VNDCCH
tem-viet-nam-dan-chu-70

D69: 140.000đ – Bộ 2 tem Hoàng Hoa Thám
tem-viet-nam-dan-chu-71

D70: 120.000đ – Triễn lãm tiểu thủ công nghiệp
tem-viet-nam-dan-chu-72

D71: 200.000đ – Hàng không Việt Nam
tem-viet-nam-dan-chu-73

D72: 130.000đ – Xây dựng kinh tế và phát triển văn hóa miền núi
tem-viet-nam-dan-chu-74

D73: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-75

D74: 100.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-76

D75: 120.000đ – Tết trồng cây
tem-viet-nam-dan-chu-77

D76: 300.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-78

D77: 1.000.000đ – Xe lửa đầu tiên
tem-viet-nam-dan-chu-79

D78: 300.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-80

D79: 300.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-81

D80: 250.000đ – Tem sự vụ
tem-viet-nam-dan-chu-82

D81: 250.000đ – Bộ tem Trần Đăng Ninh
tem-viet-nam-dan-chu-83

D82: 1.000.000đ – Bộ 5 tem Bác Hồ
tem-viet-nam-dan-chu-84

D83: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-85

D84: 120.000đ – Bộ trái cây Việt Nam
tem-viet-nam-dan-chu-86

D85: 150.000đ – Bộ 8 tem bướm
tem-viet-nam-dan-chu-87

D86: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-88

D87: 200.000đ – Tem không răng
tem-viet-nam-dan-chu-89

D88: 250.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-90

D89: 130.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-91

D90: 150.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-92

D91: 100.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-93

D92: 200.000đ – Chăn nuôi
tem-viet-nam-dan-chu-94

D93: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-95

D94: 100.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-96

D95: 120.000đ
tem-viet-nam-dan-chu-97

D96: 100.000đ – Bộ 3 tem
tem-viet-nam-dan-chu-98

D97: 250.000đ – Kỷ niệm ngày quốc tế lao động
tem-viet-nam-dan-chu-99

D98: 200.000đ – Kỷ niệm 200 năm sinh đại thi hào Nguyễn Du
tem-viet-nam-dan-chu-100

D99: 1.000.000đ – Ngũ hổ
tem-viet-nam-dan-chu-101

D100: 180.000đ – La Hán chùa Tây Phương
tem-viet-nam-dan-chu-102


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *