Tem xưa thế giới tổng hợp 2

Tem xưa thế giới tổng hợp 2

Tem xưa thế giới, tem cổ quốc tế, tem hiếm, sưu tầm tem

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Liên hệ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Xem thêm:

Tem có thể là:

Tem thư là một loại dấu hiệu có giá trị nhất định, thường là một mảnh giấy hình chữ nhật, dùng để trả phí cho dịch vụ bưu chính.

Tem lệ phí dùng để thanh toán các lệ phí thay cho tiền mặt.

Tem hải quan là một mảnh giấy nhỏ dán lên hàng hóa chứng tỏ sự hợp pháp hay chứng thực chất lượng của hàng hóa.

Tem lương thực ở một số quốc gia do nhà nước phát hành, dùng để phân phối hàng hóa với giá bán và số lượng quy định thời bao cấp, hay để giúp đỡ các người nghèo có thể mua lương thực với một giá rẻ.

Tem thuế là một loại dấu hiệu in sẵn, có giá trị như tiền… Cơ quan tài chính thu thuế bằng cách bán tem thuế cho các cơ sở sản xuất các loại hàng hoá đó và buộc họ phải dán tem vào từng sản phẩm hàng hoá đưa ra tiêu thụ. Không dán tem là lậu thuế. Giá mua tem bằng mức thuế phải nộp trên một đơn vị hàng hoá.

Xem thêm:


TG101: 150.000đ – Tem cổ phát hành năm 1917
tem-co-the-gioi-101

TG102: 150.000đ
tem-co-the-gioi-102

TG103: 150.000đ
tem-xua-the-gioi-103

TG104: 150.000đ
tem-xua-the-gioi-103-1

TG105: 150.000đ
tem-xua-the-gioi-104

TG106: 300.000đ
tem-xua-the-gioi-105

TG107: 200.000đ – Tem Phần Lan phát hành năm 1921
tem-xua-the-gioi-106

TG108: 200.000đ – Tem Thụy Sĩ phát hành năm 1882
tem-xua-the-gioi-107

TG109: 180.000đ – Tem Ấn Độ phát hành năm 1911
tem-xua-the-gioi-108

TG110: 100.000đ – Tem New Zealand phát hành năm 1926
tem-xua-the-gioi-109

TG111: 400.000đ
tem-xua-the-gioi-110

TG112: 300.000đ
tem-xua-the-gioi-111

TG113: 100.000đ
tem-xua-the-gioi-112

TG114: 100.000đ
tem-xua-the-gioi-113

TG115: 150.000đ – Tem Palestine giai đoạn đầu thế kỷ 19
tem-xua-the-gioi-114

TG116: 600.000đ – Bộ 2 tem Brunei giai đoạn thuộc địa Anh vào thế kỷ 19
tem-xua-the-gioi-115

TG117: 200.000đ – Tem Thái Lan gần 150 năm tuổi
tem-xua-the-gioi-116

TG118: 600.000đ – Bộ 6 tem đầu tiên của Georgie phát hành năm 1919
tem-xua-the-gioi-117

TG119: 60.000đ
tem-xua-the-gioi-118

TG120: 150.000đ
tem-xua-the-gioi-119

TG121: 150.000đ
tem-xua-the-gioi-120

TG122: 120.000đ – Tem Nhật phát hành năm 1919
tem-xua-the-gioi-121

TG123: 120.000đ – Tem Nhật phát hành 1899
tem-xua-the-gioi-122

TG124: 100.000đ – Tem Nhật cổ
tem-xua-the-gioi-123

TG125: 120.000đ – Tem Nhật cổ phát hành năm 1913
tem-xua-the-gioi-124

TG126: 120.000đ – Phát hành năm 1888
tem-xua-the-gioi-125

TG127: 120.000đ – Tem Nhật cổ phát hành 1913
tem-xua-the-gioi-126

TG128: 80.000đ – Phát hành năm 1899
tem-xua-the-gioi-127

TG129: 120.000đ – Tem phát hành năm 1889
tem-xua-the-gioi-128

TG130: 120.000đ – Tem Nhật phát hành 1888
tem-xua-the-gioi-129

TG131: 70.000đ
tem-xua-the-gioi-130

TG132: 120.000đ – Tem Nhật Bản phát hành 1888
tem-xua-the-gioi-131

TG133: 120.000đ – Tem Nhật Bản phát hành 1899
tem-xua-the-gioi-132

TG134: 120.000đ – Tem Nhật phát hành năm 1914
tem-xua-the-gioi-133

TG135: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-134

TG135: 120.000đ – Phát hành năm 1899
tem-xua-the-gioi-135

TG136: 120.000đ – Phát hành năm 1899
tem-xua-the-gioi-136

TG137: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-137

TG138: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-138

TG139: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-139

TG140: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-140

TG141: 100.000đ
tem-xua-the-gioi-141

TG142: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-142

TG143: 50.000đ
tem-xua-the-gioi-143

TG144: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-144

TG145: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-145

TG146: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-146

TG147: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-147

TG148: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-148

TG149: 100.000đ
tem-xua-the-gioi-149

TG150: 100.000đ – Tem Bungari phát hành năm 1919
tem-xua-the-gioi-150

TG151: 100.000đ – Tem Đức phát hành tại Áo hơn 100 năm
tem-xua-the-gioi-151

TG152: 100.000đ – Tem Ba Lan giai đoạn đầu thế kỷ 19
tem-xua-the-gioi-152

TG153: 80.000đ – Tem phong cảnh vào thế kỷ 19
tem-xua-the-gioi-153

TG154: 80.000đ – Tem phong cảnh trên gần 150 năm tuổi
tem-xua-the-gioi-154

TG155: 150.000đ – Tem Thổ Nhỉ Kỳ giai đoạn đầu
tem-xua-the-gioi-155

TG156: 80.000đ – Tem Nhật Bản không răng
tem-xua-the-gioi-156

TG157: 250.000đ – Tem cổ gần 150 năm tuổi
tem-xua-the-gioi-157

TG158: 50.000đ
tem-xua-the-gioi-158

TG159: 50.000đ
tem-xua-the-gioi-159

TG160: 50.000đ
tem-xua-the-gioi-160

TG161: 150.000đ – Tem Phần Lan dấu hủy năm 1890 gần 150 năm
tem-xua-the-gioi-161

TG162: 300.000đ – Tem Tây Ban Nha thuộc giai đoạn đầu
tem-xua-the-gioi-162

TG163: 60.000đ/ 1 tem
tem-xua-the-gioi-163

TG164: 250.000đ – Tem sống in đè phát hành năm 1918
tem-xua-the-gioi-164

TG165: 120.000đ
tem-xua-the-gioi-165

TG166: 80.000đ – Tem Ukraina giai đoạn năm 1900
tem-xua-the-gioi-166

TG167: 200.000đ
tem-xua-the-gioi-167

TG167: 150.000đ – Tem Telegraph do Tây Ban Nha phát hành
tem-xua-the-gioi-168

TG168: 200.000đ – Tem sống gần 150 năm
tem-xua-the-gioi-169

TG169: 200.000đ – Tem sống giai đoạn đầu thế kỷ 19
tem-xua-the-gioi-170

TG170: 1.000.000đ – Khối 4 tem Tây Ban Nha đầu thế kỷ 19, gần 150 năm
tem-xua-the-gioi-171

TG171: 60.000đ
tem-xua-the-gioi-172

TG172: 200.000đ
tem-xua-the-gioi-173

TG173: 200.000đ
tem-xua-the-gioi-174

TG174: 200.000đ
tem-xua-the-gioi-175

TG175: 200.000đ
tem-xua-the-gioi-176

TG176: 180.000đ
tem-xua-the-gioi-177

TG177: 180.000đ
tem-xua-the-gioi-178

TG178: 300.000đ – Tem đầu thế kỷ 19
tem-xua-the-gioi-179

TG179: 60.000đ
tem-xua-the-gioi-180

TG180: 200.000đ – 5 tem cổ gần 150 nă tuổi
tem-xua-the-gioi-181

TG181: 200.000đ –  6 tem đầu thế kỷ 19
tem-xua-the-gioi-182

TG182: 150.000đ 3 tem
tem-xua-the-gioi-183

TG183: 200.000đ 4 tem cổ
tem-xua-the-gioi-184

TG184: 50.000đ – Tem cổ gần 150 năm tuổi
tem-xua-the-gioi-185

TG185: 200.000đ – Tem Thụy Sĩ gần 150 năm
tem-xua-the-gioi-186

TG186: 200.000đ – Tem bị lỗi răng
tem-xua-the-gioi-187

TG187: 200.000đ – Tem sống phát hành năm 1867
tem-xua-the-gioi-188

TG188: 200.000đ – Tem Mũi Hảo Vọng
tem-xua-the-gioi-189

TG189: 100.000đ
tem-xua-the-gioi-190

TG190: 120.000đ
tem-phap-xua-co-38

TG191: 300.000đ
tem-xua-the-gioi-192

TG192: 800.000đ – Tem cổ gần 150 năm tuổi
tem-xua-the-gioi-193

TG193: 800.000đ – Tem gần 150 năm tuổi
tem-xua-the-gioi-194

TG194: 500.000đ
tem-xua-the-gioi-195

TG195: 300.000đ – 3 tem gần 150 năm tuổi
tem-xua-the-gioi-196

TG196: 300.000đ con tem bên phải – 200.000đ 1 con tem chết
tem-xua-the-gioi-197

TG197: 800.000đ – 8 tem Ceylon
tem-xua-the-gioi-198

TG198: 1.200.000đ / 6 tem Thụy Điển giá scott cao
tem-xua-the-gioi-199

TG199: 180.000đ
tem-xua-the-gioi-200

TG200: 180.000đ
tem-xua-the-gioi-201

Xem thêm:

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Liên hệ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *