Tem Việt Nam phát hành năm 2012

Tem Việt Nam phát hành năm 2012

Tem Việt Nam 2012. Trên thực tế, con tem trên bì thư đã theo chân đoàn quân viễn chinh Pháp đến xứ sở này từ khi Đô đốc Bonard mở bưu cục ở Sài Gòn, ngày 13-3-1863, chứ không phải người Việt Nam mình sáng tạo ra con tem thư. Nhưng với người Việt Nam ngày ấy, việc gửi thư qua đường bưu điện thì không mấy ai biết. Theo những tài liệu đã được phổ biến rộng rãi, thì năm 1863, con tem thư đầu tiên được phát hành ở Đông Dương ghi giá tiền bằng đồng Franc từ 0,01 Franc đến 0,4 Franc, in hình chim phượng hoàng (l’aigle impérial) biểu hiệu của Hoàng đế Napoleon đệ tam. Năm 1882, các loại tem thư đã bắt đầu được in giá bằng đồng bạc Việt Nam song song với đồng Franc. Năm 1889, phát hành loại tem đặc biệt về Đông Dương. Từ năm 1920 đến năm 1927, liên tiếp nhiều loại tem mới được phát hành với giá từ 0,1 đồng đến 2 đồng như loại tem in hình Phụ nữ Nam kỳ (dân gian gọi là tem Cô Ba), Chùa Thiên Mụ, Vịnh Hạ Long, Đế Thiên Đế Thích, Tháp Luông… Nhưng đại đa số người dân Việt Nam cũng không hề biết những con tem này, thậm chí còn không biết tem là gì.


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518


VN2012-1: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-1

VN2012-2: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-2

VN2012-3: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-3

VN2012-4: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-4

VN2012-5: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-5

VN2012-6: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-6

VN2012-7: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-7

VN2012-8: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-8

VN2012-9: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-9

VN2012-10: 15.000đ
tem-viet-nam-2012-10

VN2012-11: 50.000đ
tem-viet-nam-2012-11

VN2012-12: 40.000đ
tem-viet-nam-2012-12

VN2012-13: 60.000đ
tem-viet-nam-2012-13

VN2012-14: 80.000đ
tem-viet-nam-2012-14


Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Địa chỉ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *