Stamp Hitler – Tem Đức Quốc Xã

Stamp Hitler – Tem Đức Quốc Xã

Stamp Hitler – Tem Đức quốc xã.

Giá: 15.000.000đ toàn bộ như hình dưới

Chủ tài khoản: Nguyễn Quang Huy
VCB: 0501000273068
Chi nhánh Bắc Sài Gòn
Liên hệ: 54/15B Đường Số 1, Tân Tạo A, Bình Tân
ĐT: 0933413530 – Zalo: 0369906518
Youtube: https://www.youtube.com/@rarestamps2021

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-1

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-2

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-3

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-4

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-5

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-6

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-7

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-8

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-9

stamp-hitler-tem-duc-quoc-xa-10

Ban đầu quốc gia này có tên gọi chính thức là Deutsches Reich (Đế chế Đức) từ 1933 đến 1943, và Großdeutsches Reich (Đế chế Đại Đức) từ 1943 đến 1945. Cái tên Deutsches Reich thường được gọi là “Đế chế Đức”, hoặc cũng có thể là “Đế quốc Đức”. Người Đức hiện nay đề cập đến giai đoạn lịch sử này như là Zeit des Nationalsozialismus (thời kỳ Quốc gia Xã hội chủ nghĩa), Nationalsozialistische Gewaltherrschaft (nền chuyên chế Quốc gia Xã hội chủ nghĩa), hay đơn giản là das Dritte Reich (Đế chế Thứ ba).

Trong tiếng Việt, từ ngữ thường được sử dụng để chỉ nước Đức trong thời kỳ 1933 – 1945 là “Đức Quốc Xã” hay “Phát xít Đức”. Tên gọi được cơ quan tuyên truyền của Đức chấp nhận, “Third Reich” (Đế chế Thứ ba), lần đầu được sử dụng trong một cuốn sách năm 1923 của Arthur Moeller van den Bruck. Quyển sách này tính Đế quốc La Mã Thần thánh (962 – 1806) là Đế chế Thứ nhất và Đế quốc Đức (1871 – 1918) là Đế chế Thứ hai. Những người Quốc xã lấy đó để hợp pháp hóa chế độ của họ như một nhà nước kế tục. Sau khi Quốc xã lên nắm quyền, bộ máy tuyên truyền của họ đã đề cập đến thời kỳ Cộng hòa Weimar trước đó như là Zwischenreich (“Đế chế Tạm thời”).

Từ những năm 1980, các nhà phê bình ngôn ngữ của Đức đã đặt câu hỏi về việc chấp nhận không phê phán thuật ngữ “Third Reich”. Vào năm 1984, nhà luật học người Đức Walter Mallman viết: trong “lịch sử về khái niệm tư tưởng chính trị, hiến pháp, và luật pháp”, thuật ngữ này là “không thể bảo vệ”. Đến năm 1989, Dieter Gunst lưu ý thêm rằng nhắc đến chế độ Hitler với tên gọi Đế chế Thứ ba là không chỉ “đánh giá lại một cách tích cực Chủ nghĩa Quốc xã” mà còn bóp méo lịch sử, bổ sung thêm Hitler đã không thành lập ra một nhà nước hay bất kỳ “Đế chế riêng biệt” nào cả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *